Menu

Noortje Kreeg Tholenprijs - Krikhaar.nl


NVPH stimuleert het verzamelen van postzegels

Noortje Krikhaar uit Weesp is winnares van de L.H. Tholentrofee 2013. De prijs werd haar zaterdag 22 november in Bilthoven overhandigd door de heer G.C. van Balen Blanken, voorzitter van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. De L.H. Tholentrofee wordt jaarlijks door de stichting toegekend aan de auteur van het beste filatelistische artikel of de beste filatelistische artikelenreeks in een niet-filatelistisch blad. Krikhaar ontving de prijs voor haar in 2013 gepubliceerde artikelenserie over het verzamelen van postzegels. Deze reeks, die ook nu nog wordt voortgezet, werd geplaatst in het landelijk verspreide blad Verzamelen. Noortje Krikhaar schrijft de artikelen in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Posthandelaren (NVPH) met het doel meer mensen te interesseren voor de hobby die je slimmer maakt. Nergens kom je zoveel informatie tegen als op postzegels. Er gaat letterlijk en figuurlijk een wereld voor je open!

Voor meer informatie
NVPH
Weteringkade 45
2515 AL ’s Gravenhage
Noortje Krikhaar 06-53720061